Jag kostar..

Hur mycket är ett liv värt egentligen i pengar om man nu ändå ska ta enn genomsnittspris? Inom sjukvården så måste man göra dessa beräkningar då det inte idag längre finns plats för vem som helst där under en längre tid. I och med att effektiviseringen har fått sitt stora genomslag även där så beräknas det ungefär att ett liv är ungefär värt 20 miljoner. Ju äldre destå mindre dessutom. Har man nått sina femtio år så har priset plötsligt halverats. Det lustiga är att ingen mäniska som dock existerar har möjligheten att skapa liv.